info@cadiztaxitours.com
(+34) 627042073
(+34) 687944272

Legal Notice

Voorwaarden voor gebruik

Door web www.cadiztaxitours.com toegang tot web portal eigendom CADIZTAXITOURS.COM om gebruikers de algemene toegang tot informatie, activiteiten, producten en diensten die entiteit levert.

Gewoon aansluiten op deze website verleent de status van de gebruiker van de site, die de aanvaarding van deze juridische verklaring impliceert. Beveelt daarom aan dat de gebruiker telkens u toegang tot de website te lezen CADIZTAXITOURS.COM.

De gebruiker gaat ermee akkoord geen gebruik te maken een van de inhoud CADIZTAXITOURS.COM ter beschikking stelt voor de ontwikkeling in strijd is met de wet, goede zeden of openbare orde en, in het algemeen, te gebruiken onder deze omstandigheden; en zal worden bestraft met CADIZTAXITOURS.COM en / of tegen derden voor schade die kan worden veroorzaakt door schending van deze verplichting. Iedereen die gebruik maakt van deze website, doet u dit op eigen risico.

CADIZTAXITOURS.COM behoudt het recht om uw toegang tot de Website, diensten en de inhoud van de website, tijdelijk of definitief, wanneer het passend en zonder voorafgaande kennisgeving acht, ofwel om technische redenen, veiligheid, controle beëindigen van onderhoud, stroomuitval of een andere oorzaak.

CADIZTAXITOURS.COM behoudt zich het recht voor om, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de indeling, de presentatie of het ontwerp van uw website, en een of alle inhoud, en de voorwaarden voor het gebruik uiteengezet in deze privacy policy.

Privacy Policy en gegevensbescherming

Alle persoonlijke gegevens die worden verstrekt door de gebruiker door het sturen van een e-mail zal worden strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet 15/1999 van 13 december Bescherming Persoonsgegevens.

CADIZTAXITOURS.COM nemen de nodige maatregelen om verandering te voorkomen, behandeling, verlies of onbevoegd gebruik van de persoonlijke toegangscode gegevens, rekening houdend met de stand van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico’s die ze blootgesteld in om te voldoen aan haar verplichting tot geheimhouding en de plicht om hen te bewaken.

Evenzo CADIZTAXITOURS.COM is bevoegd om de gebruiker informatie en technieken van commerciële diensten te sturen. Voor technische en commerciële communicatie verzonden via e-mail of een gelijkwaardig medium, de gebruiker geeft uitdrukkelijk toestemming voor het sturen van reclame langs die weg.

Intellectuele en industriële eigendom

De intellectuele eigendomsrechten van alle content is eigendom van CADIZTAXITOURS.COM reproduceren, kopiëren, gebruik, distributie, commercialisatie, openbare communicatie, behalve voor persoonlijk en privegebruik, zonder toestemming, is een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van CADIZTAXITOURS.COM, bestraft met de toepasselijke wetgeving.

Ook zijn alle handelsnamen, handelsmerken of onderscheidende tekens van welke aard dan die in de website zijn beschermd door de wet

Verder erkent u dat de informatie die kan worden geraadpleegd via de website kan worden beschermd door het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. CADIZTAXITOURS.COM niet aansprakelijk zijn in ieder geval in alle omstandigheden en voor schendingen van die rechten die kunnen worden gepleegd door de Gebruiker.

Verantwoordelijkheid

CADIZTAXITOURS.COM niet verantwoordelijk voor misbruik van die internetgebruikers maken van de inhoud van de website, waarbij de gebruiker zelf verantwoordelijk voor de inbreuken die kunnen ontstaan.

Evenzo aansprakelijk voor informatie die niet in deze sites en dus niet door CADIZTAXITOURS.COM of gepubliceerd met uw naam.

CADIZTAXITOURS.COM niet aansprakelijk voor onderbrekingen, vertragingen, fouten, storingen, en in het algemeen alle andere problemen die ontstaan ​​door oorzaken buiten de controle van CADIZTAXITOURS.COM, en / of als gevolg van zijn opzet of nalatigheid van de gebruiker en / of heeft de oorsprong oorzaken van overmacht. Onverminderd de bepalingen van artikel 1105 van het Burgerlijk Wetboek, is daden van God, evenals de effecten van deze algemene voorwaarden verstaan​​, zijn al die gebeurtenissen die zich buiten de controle van CADIZTAXITOURS.COM, zoals het uitvallen van derden exploitanten of dienstverlenende bedrijven, handelingen van de overheid, gebrek aan toegang tot netwerken van derden, handelingen of nalatigheden van de overheid, die geproduceerd als gevolg van natuurrampen, stroomonderbrekingen, etc.. en aanvallen door hackers of derde gespecialiseerde, de veiligheid of integriteit van het systeem, op voorwaarde dat CADIZTAXITOURS.COM alle veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met de huidige stand van de techniek heeft genomen. In ieder geval, ongeacht de oorzaak, CADIZTAXITOURS.COM geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, gevolgschade en / of gederfde winst. CADIZTAXITOURS.COM zal, zonder enige vergoeding aan de gebruiker voor deze concepten, tijdelijk op te schorten van de diensten en de inhoud van de website onderhoud, verbetering of herstel daarvan uit te voeren.

CADIZTAXITOURS.COM niet aansprakelijk voor schade die kan leiden tot de uitrusting van de gebruikers voor computervirussen die de gebruiker als gevolg van bladeren door de site, of enige andere schade als gevolg van dit navigatiesysteem.

CADIZTAXITOURS.COM niet verantwoordelijk voor de juistheid, bruikbaarheid of een gebrek aan geschiktheid voor een bepaald gebruik van deze website of de inhoud; verlies van gegevens of diensten die voortvloeien uit een vertraging, niet-of onjuist afleveren van de getoonde producten of onderbreking van de dienst; de nauwkeurigheid, kwaliteit of de aard van de informatie verkregen door middel van de inhoud ervan.

In ieder geval is de informatie op deze website informatie ter ondersteuning, het advies in ieder geval moet direct worden verkregen van de bevoegde professionals niet te vervangen.